By on 12th Březen

Udržet pořádek v domácnosti bývá nesnadný úkol. Zvláště pak v situaci, kdy zde žije více lidí, nebo domácí zvířata. Určitá míra chaosu je tak vlastní všem domovům, přičemž je i znakem toho, že zde lidé žijí spokojený život. I tak ale rozhodně nechceme, aby tento chaos překročil určitou přípustnou mez, a aby začal hraničit s ničením vybavení. U nábytku z masivu toto platí dvojnásob.

Ošetření pro stálý vzhled

Jedná se totiž o živý materiál. Dřevo jakožto přírodnina absorbuje vlhkost a pachy ze svého okolí, čímž takzvaně dýchá. A aby tato absorpce nepřekročila určitou přípustnou mez, je dobré ošetřit jej voskem, nebo olejem. Tím se zároveň předejde i nechtěnému ulpívání skvrn, protože dřevo se po ošetření zakonzervuje a nepustí je do svého nitra.

Comments are closed.