By on 29th Březen

Nabízíme vám čištění kanalizace . Pokud je vaše kanalizace ucpaná, je nutno ji vyčistit. Naše firma TvS centrum Praha s.r.o. tyto problémy vyřeší za vás. Stačí nás kontaktovat. Používáme moderní čistící techniku. Rychlé čištění vaší kanalizace nám umožňuje recyklace nasáté odpadní vody přímo v cisterně. Potřebujete-li vyčistit kanalizaci, obraťte se na naší firmu.
Firma TvS Centrum Praha s.r.o. k vám přichází s nabídkou na čištění kanalizace. U nás využíváme moderní a rychlé čištění pomocí recyklace nasáté odpadní vody přímo v cisterně. Jedná se o přefiltrování, které oddělí vodu od kalu a ta je potom použita k opětovnému čištění. Při čištění není nutné neustále doplňovat vodu z hydrantu, jak je tomu u běžných čistících vozidel.

Recyklace

Čištění kanalizace umožňuje tzv. recyklace nasáté odpadní vody přímo v cisterně.

Comments are closed.